TỔNG QUAN VỀ Level 2: Kỹ năng ứng dụng

Applied Skills hay còn gọi là cấp độ kỹ năng ứng dụng, là level thứ 2 trong chương trình ACCA. Level này bao gồm 6 môn học:

  1. Corporate and Business Law (LW/F4) - Luật:  trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng trong hệ thống pháp luật để tiến hành điều chỉnh các hoạt động kinh doanh quốc tế, đồng thời sẽ có kiến thức trong pháp lý kinh doanh cũng như hiểu được nhu cầu tư vấn pháp lý chuyên sâu khi cần thiết
  2. Performance Management (PM/F5) - Quản trị hiệu quả hoạt động: giúp học viên có thể quản lý chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời lên kế hoạch, lập ngân sách và đánh giá hiệu quả kinh doanh. 
  3. Taxation (TX/F6) - Thuế: cung cấp cho học viên những kiến thức về các sắc thuế liên quan trực tiếp đến hầu hết các cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước
  4. Financial Reporting (FR/F7) - Lập Báo cáo tài chính: trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng ứng dụng tiêu chuẩn Kế toán và cơ sở lý luận để lập Báo cáo tài chính cho một doanh nghiệp hoặc tập đoàn cũng như sẽ giúp học viên có thể đọc hiểu và phân tích được Báo cáo tài chính
  5.  Audit & Assurance (AA/F8) - Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo:  trang bị cho học viên kiến thức về Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo, đặc biệt giúp học viên hiểu và ứng dụng được quy trình của một cuộc kiểm toán vào thực tế.
  6. Financial Management (FM/F9) - Quản trị tài chính: giúp trang bị cho học viên các kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết liên quan trực tiếp đến các hoạt động đầu tư, chi tiêu và các quyết định về chính sách cổ tức - các kỹ năng của một nhà quản trị tài chính

Khi hoàn thành cấp độ này, học viên sẽ được cấp chứng chỉ Kế toán và Kinh doanh nâng cao (Advanced Diploma in Accounting and Business)

Sau khi hoàn thành tất cả 9 môn F, các bạn học viên có cơ hội làm thêm bài báo cáo luận văn Research and Analysis Report (RAP),hoàn thành khóa Đạo đức nghề nghiệp hoặc Đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp của ACCA và nộp thêm bằng Ielts theo yêu cầu để lấy bằng BSc.(hon) in Applied Accounting của Đại học Oxford Brookes.

➤➤ Lịch thi các môn sẽ được cập nhật tại đây

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Sau khi đăng ký thành công, chuyên viên của BISC sẽ liên hệ lại với bạn ngay trong ít phút!